Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz ! (Jawabannya)

Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz ! waqaf artinya memutuskan suara di akhir kata, sedangkan jaiz itu berarti boleh.

Boleh di sini, dalam ilmu tajwid maksudnya adalah boleh berhenti ataupun boleh diteruskan. Nah, dalam ilmu tajwid, waqaf jaiz ada 3 macam.

Ada yang diutamakan berhenti, ada yang diutamakan diteruskan, adapula yang tidak diutamakan baik berhenti maupun diteruskan hukumnya sama.

Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz !

Jawab:

Waqaf jaiz adalah ketika membaca al-Qur’an menemukan tanda waqaf jaiz, maka boleh berhenti (waqaf) atau meneruskan bacaan (washal). Namun, ada yang diutamakan waqaf (berhenti) dan ada yang lebih diutamakan untuk washal (terus). Oleh karena itu, waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

  • Jaiz Kafi adalah ketika pembaca al-Qur’an menemukan waqaf ini maka boleh waqaf (berhenti) dan boleh washal (diteruskan), namun lebih diutamakan untuk waqaf (berhenti). Tanda waqafnya adalah qola.
  • Jaiz Tasawi adalah ketika pembaca al-Qur’an menemukan waqaf (Jaiz tasawi), boleh waqaf (berhenti) maupun washal (diteruskan), hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Tanda waqafnya adalah Jim.
  • Jaiz Hasan adalah ketika pembaca al-Qur’an menemukan waqaf Jaiz hasan maka, boleh membaca waqaf (berhenti) maupun washal (diteruskan), tetapi membaca washal lebih utama. Tanda waqafnya adalah Sola.

Begitulah jawabannya teman-teman. Belajar online kali ini, kata kuncinya ada pada tanda waqaf jaiz. Jaiz maksudnya boleh berhenti dan boleh diteruskan.

Nah, jenis jaiznya itu ada 3, ada yang diutamakan berhenti, diutamakan diteruskan, dan ada yang tidak diutamakan keduanya, alias hukumnya sama.

Hal ini sebenarnya telah diterangkan di dalam buku paket halaman 264:

Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz

Verifikasi

Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz

Berikut ini macam waqaf jaiz dan penjelasannnya lengkap: ✅💯👍

Sebut dan jelaskan 3 macam waqaf jaiz

Catatan: jawaban di atas dikutip dari kunci jawaban guru. Kalian bisa ringkas sendiri.

Jawaban diverifikasi BENAR 💯

Tinggalkan komentar