Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam QS al Baqarah ayat (B)

Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam QS al Baqarah ayat (B) 183.

Sebab pada surat Al Baqarah ayat 183 artinya adalah “Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Pada ayat 183, di atas jelas Allah mewajibkan untuk berpuasa. Maka keawajiban tersebut ada dalam surat Al Baqarah ayat 183.

Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam QS al Baqarah ayat ….

a. 173.

b. 183.

c. 187.

d. 188.

Penjelasan

  • Maksud soal: pada surat Al Baqarah ayat berapa yang menerangkan agar kita wajib berpuasa.
  • Kata kunci: kewajiban puasa.
  • Jawabannya adalah B.

Belejar online kali ini, kata kuncinya ada pada perintah wajib berpuasa ada pada surat Al Baqarah ayat berapa. Maka jawabannya adalah ayat 183.

Sebab pada ayat tersebut disebutkan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa. Sehingga jawabannya adalah B.

Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam QS al Baqarah ayat
  • Sedangkan jawaban A, C dan D salah.

Kalau surat Al Baqarah ayat 173, berisi larangan diharamkan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Maka A salah.

Kemudian kalau ayat 187 mengenai waktu puasa, yaitu antara benang putih dan benang hitam / fajar. Maka C salah.

Lalu ayat 188 berisi larangan gar tidak makan harta yang batil, dan juga menyuap. Maka bukan perintah wajib berpuasa sehingga D salah.

Verifikasi

Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam QS al Baqarah ayat

(B) 183, karena pada ayat tersebut diterangkan mengenai kewajiban berpuasa.

Jawaban diverifikasi BENAR 💯

Tinggalkan komentar