12. Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki adalah (A)

Berikut yang termasuk teknik / prinsip dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan menggunakan punggung kaki pada permainan sepak bola yang benar adalah (A) berat badan ke terbawa ke depan, kaki tendang ke depan, lutut lurus, tumit belakang terangkat dari tanah, dan pandangan mengikuti arah gerakan bola.

Sebab, ketika gerakan ayunan kaki ke arah depan, sehingga mengakibatkan berat badan terbawa ke depan.

Karena mengayunkan kaki ke depan, maka kaki tendang akan juag terbawa ke depan, dan sikap lutut lurus.

Sedangkan akibat dari berat badan yang ke depan, menyebabkan tumit kaki belakang yang digunakan untuk menumpu terangkat dari tanah.

Lalu pandangan mengikuti arah bola, agar tendangan bola dapat diarahkan sesuai sasaran yang direncanakan.

Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki adalah

a) Berat badan dibawa ke arah depan. Kaki yang digunakan untuk menendang ke depan dan lutut diluruskan. Tumit kaki belakang terangkat dari tanah. Pandangan mata mengikuti arah gerakan bola.

b) Berat badan dibawa ke belakang. Lutut direndahkan. Tumit diputar. Pandangan mengikuti arah gerakan.

c) Berat badan dibawa ke arah samping. Kedua lutut diluruskan. Kedua tumit kaki diangkat dari tanah. Pandangan mata ke arah bawah.

d) Berat badan dibawa ke arah depan. Lutut disilangkan. Kedua tumit kaki diputar. Pandangan mata ke arah atas.

Penjelasan

Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki adalah

Maksud soal: prinsip dasar akhir gerak tendangan bola dengan punggung kaki.

Kata kunci: akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki.

  • Pilian A benar.

Sebab, ayunan ke kaki ke depan, menyebabkan berat badan terbawa ke depan. Lalu akhir dari ayunan kaki yang tadinya di belakang menjadi di depan dengan lutut yang lurus.

Tumit belakang / kaki tumpuan ikut terangkat dari tanah karena berat badan yang ke depan.

Sedangkan pandangan pada arah gerakan bola agar tendangan dapat diarahkan sesuai sasaran dan dapat mengetahui hasil dari tendangan yang dilakukan.

  • Jawaban B, C salah.

Karena berat badan tidak mungkin ke belakang, maupun ke sampung sebab, gerakan mengayunkan kaki saja ke depan.

  • Pilihan D salah.

Sebab, lutut kaki pada persiapan adalah sikap langkah, dan kaki tendang diayun ke depan jadi tidak mungkin berada pada sikap silang.

Jawabannya

Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki adalah

Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan menggunakan punggung kaki pada permainan sepak bola adalah (A) berat badan dibawa ke depan, kaki tendang ke depan dengan lutut yang diluruskan, tumit kaki belakang / tumpu terangkat dari tanah, dan pandangan ke arah gerakan bola.

Jawaban ada di buku paket kelas 10 pada halaman 8.

Berikut yang termasuk teknik dasar pada akhir gerakan menendang bola dengan punggung kaki adalah

Saya tidak bertanggung jawab kalau BENAR.

Tinggalkan komentar